สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดทำวีดิทัศน์และเชิญชวนให้คนไทยและคนต่างชาติในสหรัฐฯ ร่วมเฉลิมฉลองออนไลน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดทำวีดิทัศน์และเชิญชวนให้คนไทยและคนต่างชาติในสหรัฐฯ ร่วมเฉลิมฉลองออนไลน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

4 ธ.ค. 2563

783 view

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในสหรัฐฯ ทำให้ไม่สามารถจัดงานเลี้ยงรับรองแบบปกติได้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้จัดโต๊ะลงนามและจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยในกรุงวอชิงตัน พร้อมจัดนิทรรศการออนไลน์ตามแนวทางของกระทรวงฯ อีกทั้งได้ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก นครชิคาโก และนครลอสแอนเจลิน จัดทำวีดิทัศน์ “Stories to Celebrate” เพื่อเชิญชวนให้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติในสหรัฐฯ ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยได้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในแง่มุมต่าง ๆ รวมทั้งพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจที่เป็นที่ประจักษณ์ของนานาชาติและสมาชิกสหประชาชาติ เพื่อให้กลุ่ม Friends of Thailand ในสหรัฐฯ และสาธารณชนในสหรัฐฯ รับรู้ถึงข้อมูลล่าสุดและศักยภาพของประเทศไทย โดยทุกคนสามารถรับชมวีดิทัศน์และลงนามออนไลน์เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสสำคัญนี้กับประเทศไทยได้ผ่านเว็บไซต์ สอท. https://thaiembdc.org/nationalday2020 

ในการนี้ มีผู้แทนระดับสูงฝ่ายสหรัฐฯ ส่งข้อความร่วมแสดงความยินดีในรูปแบบวีดิทัศน์ ๓ คน ได้แก่ (๑) นาย David Hale, Under Secretary for Political Affairs กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (๒) สมาชิกวุฒิสภา Ladda Tammy Duckworth รัฐ Illinois และ (๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Eliot Engel, Chairman of the House Foreign Affairs Committee

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ

Thai National Day 2020: Stories to Celebrate