สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 12,057 view

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง (Virtual Reception) โดยได้เผยแพร่วีดิทัศน์ในโอกาสดังกล่าวผ่านทางเฟสบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยนายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทีมประเทศไทย ณ สิงคโปร์ รวมทั้งภาคเอกชนไทยบางส่วน เข้าร่วมงาน พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดดังกล่าว ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการท้องถิ่นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสิงคโปร์ ซึ่งจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่เกิน ๕๐ คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง