สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดงานเลี้ยงรับรองชุมชนไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดงานเลี้ยงรับรองชุมชนไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 7,098 view

Thai community in Vietnam celebrates the Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great, the National Day of the Kingdom of Thailand, and Thailand’s Father’s Day

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดงานเลี้ยงรับรองชุมชนไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยเชิญชุมชนและภาคเอกชนไทย พร้อมด้วยพี่น้องชาวเหวียตเกี่ยวเข้าร่วม โดยคำนึงถึงการให้ความร่วมมือภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ด้วย

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเลี้ยงรับรองชุมชนไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สวนในบริเวณที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนางสาวมรกต เจนมธุกร อุปทูต ได้นำผู้เข้าร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  พร้อมทั้งเชิญชาวไทยในเวียดนามร่วมกันแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์อันดีงามของความเป็นไทยให้เป็นที่ประจักษ์ซึ่งกันและกัน และต่อชาวเหวียตเกี่ยวที่เคยพำนักอยู่ในประเทศไทยและบุตรหลาน รวมทั้งเพื่อนชาวเวียดนามอีกด้วย

ในงานดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้มีการแสดงรำถวายพระพร โดยนักเรียนทุนเหล่าทัพ และการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยนักศึกษามหาวิทยาลัย FPT รวมทั้งการจัดแสดงบูธของบริษัท CP Vietnam และ Central Retail Vietnam รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มจากบริษัท CAC ด้วย

 

Follow us:

- Website: rtehanoi.thaiembassy.org

- Facebook: Royal Thai Embassy, Hanoi

- Line Official: Thai Embassy, Hanoi (Line id: @rte.hanoi)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ