สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

5 ธ.ค. 2563

588 view

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในเครือรัฐออสเตรเลียจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยมีนายเอียนแม็คคอนวิลล์ อธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย พลเอกแองกัส แคมป์เบลล์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้แทนรัฐบาล ACT คณบดีคณะทูต ข้าราชการระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ ของออสเตรเลีย คณะทุตานุทูต อดีตเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำไทยรวมทั้งนักวิชาการ ผู้แทนภาคธุรกิจและชุมชนไทยเข้าร่วมงานรวมประมาณ ๑๑๐ คน โดยการจัดงานเป็นไปตามข้อจำกัดและมาตรการสาธารณสุขและการรักษาระยะห่างทางสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์สดุดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อนำมาเพื่อความผาสุกของของพสกนิกรชาวไทยและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ทรงครองราชย์ รวมทั้งสหประชาชาติยังได้ประกาศให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกเพื่อเทิดพระเกียรติอีกด้วย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ทรงสานต่อพระราชปณิธานด้านการพัฒนาด้วยการสืบสาน ต่อยอดและพัฒนาพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนคนไทย นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียที่มีความแน่นแฟ้นทุกด้านซึ่งถึงแม้จะประสบความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้แทนระดับสูงทั้งสองฝ่ายยังสามารถประชุมติดต่อหารือและยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วยการลงนามแถลงการณ์ร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับออสเตรเลียผ่านการประชุมทางไกล รวมทั้งความร่วมมือในกรอบอาเซียนและออสเตรเลียและการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกที่มีความคืบหน้าด้วย

นอกจากนี้ อธิบดีกรมพิธีการทูตฯ ได้กล่าวและเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรแก่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และประชาชนชาวไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวและเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรแก่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งเครือจักรภพและประชาชนชาวออสเตรเลียด้วย โดยได้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติออสเตรเลีย และภายในงานได้มีการจัดฉายวิดีทัศน์พิเศษคำกล่าวของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นิทรรศการออนไลน์ “เส้นทางแห่งความสุข (Passage of Happiness) เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ วิดิทัศน์วันดินโลก วิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ศักยภาพประเทศไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ตลอดจนการเสริฟอาหารคาวหวานไทย และการมอบผลิตภัณฑ์ข้าวไรซเบอรี่และเครื่องปรุงอาหารไทยเป็นของที่ระลึก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ