งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมอื่น ๆ

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

17 ธ.ค. 2563

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

17 ธ.ค. 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปี 2563

10 ธ.ค. 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

8 ธ.ค. 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

8 ธ.ค. 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ทำบุญแจกอาหารคนยากไร้ที่ Stockholms Stadmission เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

7 ธ.ค. 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์จัดงาน Vin d’honneur เนื่องในโอกาสวันชาติไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ

7 ธ.ค. 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย จัดงานเลี้ยงรับรองชุมชนไทย เนื่องในโอกาสวันชาติ เเละวันพ่อเเห่งชาติ ๒๕๖๓

6 ธ.ค. 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดงานเลี้ยงรับรองชุมชนไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

6 ธ.ค. 2563