กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ และผู้แทนบริษัท Thai President Foods (Hungary) ได้เข้าร่วมงานวันกาชาดสากลและวันครบรอบ 140 ปีการก่อตั้งสภากาชาดฮังการี

2 ก.ค. 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

24 ม.ค. 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยบริจาคอาหารแห้ง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแก่บ้านพักพิงผู้ไร้ที่อยู่อาศัยของสภากาชาดฮังการี

11 ธ.ค. 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา

7 ธ.ค. 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ การบริจาคหนังสืออักษรเบรลล์ให้แก่ Assistance for Blind Children เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

6 ธ.ค. 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ การบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

5 ธ.ค. 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

5 ธ.ค. 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จัดพิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้ จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา

5 ธ.ค. 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

5 ธ.ค. 2563