สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 11,348 view

เมื่อค่ำวันที่ 3 ธันวาคม 2563 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Mandarin Oriental Taipei โดยมีนายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ Mr. Tien Chung-kwang รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน เป็นแขกเกียรติยศฝ่ายไต้หวัน งานเลี้ยงรับรองดังกล่าวมีคณะข้าราชการทีมประเทศไทย เอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานผู้แทนต่างชาติในไต้หวัน บุคคลสำคัญทางการเมืองของไต้หวัน อาทิ  Mr. Deng Chen-chung รัฐมนตรีประจำสำนักประธานาธิบดี Mr. Tsai Ching-hsiang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม Mr. Chen-yuan Tung รัฐมนตรีว่าการคณะกรรมการกิจการจีนโพ้นทะเล Mr. Chen Chung-yan รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย Mr. Chuang Ching-ta รัฐมนตรีช่วยว่าการคณะกรรมการกิจการมหาสมุทร นาย Chiang Chi-chen ประธานพรรคก๊กมินตั๋ง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่จากหน่วยงานราชการไต้หวัน กลุ่มนักธุรกิจไต้หวัน สื่อมวลชนไต้หวัน ตัวแทนชุมชนไทยในไต้หวันเข้าร่วมงานกว่า 700 คน

นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงความสำคัญของงานเลี้ยงรับรองที่เป็นการเฉลิมฉลองทั้งวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติด้วย และกล่าวถึงย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและไต้หวันที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นนักลงทุนอันดับที่ 3 ในไทย และเป็นคู่ค้าลำดับที่ 11 ของไทย รวมทั้ง ชื่นชมการจัดการกับสถานการณ์โควิด-19 ของไต้หวัน และการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนไทยของภาครัฐและภาคเอกชนไต้หวันในสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งการบริจาคหน้ากากอนามัยและชุด PPE และการจัดเที่ยวบินพิเศษนำส่งคนไทยกลับประเทศไทย ซึ่งถือเป็นมิตรในยามยาก และได้เชิญชวนให้แขกดื่มเพื่อเป็นเกียรติแกประธานาธิบดีไต้หวันและ ความวัฒนาผาสุกของไต้หวัน

Mr. Tien Chung-kwang รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ได้กล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีกับงานเลี้ยงรับรองในโอกาสนี้ และกล่าวถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการโควิด-19 ที่ดีของไต้หวันและไทย โดยเฉพาะไทยที่ได้รับคำชมเชยจากองค์การอนามัยโลกในเรื่องบริหารจัดการที่ดี และเห็นว่าไต้หวันและไทยสามารถร่วมมือกันในด้านต่างๆ ได้มากมาย นอกจากนี้ ด้วยมิตรภาพระหว่างไทยและไต้หวัน นักธุรกิจไต้หวันได้ร่วมกันบริจาคหน้ากากอนามัยให้แก่ไทยมากกว่า 1,000,000 ชิ้น และเชื่อมั่นว่าการลงทุนของไต้หวันในไทยที่ได้สร้างงานให้คนไทยและมีส่วนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทย จะเป็นแรงสำคัญในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังการระบาด พร้อมที่จะร่วมมือกับไทยในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ในตอนท้าย ผู้อำนวยการใหญ่ฯ และแขกเกียรติยศ ได้เชิญชวนผู้ร่วมงานได้ดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อความวัฒนาผาสุกของประเทศไทย นอกจากนี้ สำนักงานการค้าฯ ยังได้เผยแพร่คลิปวิดิทัศน์ “เส้นทางความสุข” ในงานเลี้ยงรับรองด้วย

ในงานเลี้ยงรับรองครั้งนี้ สำนักงานการค้าฯ ได้จัดกิจกรรมเสริม ดังนี้

  1. ผลงานแกะสลักมรกตชั้นยอดโดย Mr. Hu Sofeen ชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งจัดว่าเป็นปรมาจารย์ด้านแกะสลักมรกตที่มีชื่อเสียง โดยได้นำมรกตแกะสลักที่เป็น Master Piece จำนวน 9 ชิ้นมาจัดแสดงในงานซึ่งมีผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกเอื้องและพันธุ์ไม่ในจังหวัดเชียงรายมาจัดแสดงด้วย
  2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูนและลำปาง โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  3. การแสดงฟ้อนรำของภาคเหนือโดยกลุ่มสมาคมลูกหลานไทยในไต้หวัน
  4. การแสดงสินค้าไทยที่นิยมในไต้หวัน โดยผู้ร่วมงานสามารถเลือกซื้อได้
  5. อาหารไทยกว่า 20 รายการและซุ้มสาธิตการทำอาหารไทยจัดโดยโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ไทเป
  6. การจับสลากรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับไทเป-กรุงเทพฯ 8 รางวัลโดยสายการบิน EVA Air China Airlines Starlux และ Tiger Air
  7. การเผยแพร่คลิปวิดิทัศน์ “เส้นทางแห่งความสุข”

อนึ่ง งานเลี้ยงรับรองในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษจากคุณสุขเกษม สุพรรณานนท์ (Mr. Lin Ming-chun) เจ้าของกิจการและประธานโรงแรมมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ไทเป

 

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ