สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดพิธีถวายบังคม พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ และพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดพิธีถวายบังคม พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ และพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5,826 view

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ น.ส. รมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เป็นประธานในพิธีถวายบังคม พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ และพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดพุทธรังษี โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยและคู่สมรสเข้าร่วม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ