สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จัดพิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้ จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จัดพิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้ จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 11,097 view

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้ จุดเทียนน้อมรำลึกฯ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในเครือรัฐออสเตรเลีย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พร้อมคู่สมรส และชุมชนไทยเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ ได้ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นระยะเวลา ๘๙ วินาที ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ๕ รูป เพื่อเป็นพระราชกุศล โดยคุณพระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโรได้กล่าวธรรมเทศนา ถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันนำมาเพื่อความผาสุกของของพสกนิกรชาวไทยและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ทรงครองราชย์ รวมทั้งสหประชาชาติยังได้ประกาศให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกเพื่อเทิดพระเกียรติฯ อีกด้วย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสานต่อพระราชปณิธานด้านการพัฒนาด้วยการสืบสาน รักษา และต่อยอดเพื่อประชาชนชาวไทยทุกแห่งหน 

ในวันเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ร่วมกับวัดธัมมธโรและชุมชนคนไทยได้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริโดยร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน อาหารแห้ง ของเล่นเด็ก และของใช้จำเป็นอื่น ๆ ให้แก่ผู้ยากไร้ผ่านนาย John Feint ประธานองค์กร St Vincent de Paul Society Canberra/Goulburn ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๘๘๓ และมีสมาชิก/อาสาสมัครมากกว่า ๖๐,๐๐๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางสังคม ทั้งนี้ ประธานองค์กรฯ ได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อการดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ