สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

5 ธ.ค. 2563

346 view

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร โดยได้จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครรราชทูตฯ ผู้ช่วยทูตฝ่ายต่าง ๆ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทีมประเทศไทยและคู่สมรสเข้าร่วมพิธีฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ