สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

8 ธ.ค. 2563

1,410 view

       เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ในฐานะประธานในพิธีฯ นำข้าราชการทีม ปทท. ถวายพานพุ่มดอกไม้และนำถวายบังคม ต่อมาในเวลา 10.45 น. สอท. ได้จัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก โดย ออท. นำข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว ตลอดจนลูกจ้างและคนไทยใน สอท. ยืนสงบนิ่งเป็นระยะเวลา 89 วินาที

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ