สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 11,114 view

       เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว รวมถึง ลูกจ้างชาวไทยและปากีสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้าย  วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ