สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล “พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล “พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

8 ธ.ค. 2563

825 view

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครรราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ