สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล “พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล “พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ”

8 ธ.ค. 2563

543 view

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนชาวไทยในนอร์เวย์ เข้าร่วมพิธี

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้กราบนิมนต์ท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ ออสโล พระมหาคำสิงห์ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ เบอร์เก้น และพระปลัดพิชิตชัยญาณวีโร จากวัดไทยนอร์เวย์ ออสโล ประกอบพิธีสงฆ์และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีคุณแม่สมจิตร เบอร์ก ประธานสมาคมชาวพุทธไทย และคุณสยาม แสนขันติ ผู้แทนสมาชิกวัดไทยนอร์เวย์เข้าร่วมด้วย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณร้านไทยออร์คิด และร้านอร่อยไทย ที่ได้ร่วมสนับสนุนอาหารไทยในการทำบุญถวายภัตตาหารเพลในวันนี้ รวมทั้งขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่นำอาหารมาร่วมถวายภัตตาหารเพล และขอน้อมนำบุญมาฝากชาวไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ทุกท่านด้วย

ในงานวันชาติไทยปีนี้ เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา นาง Marianne Borgen นายกเทศมนตรีกรุงออสโล ได้ส่งช่อดอกไม้ให้แก่เอกอัครราชทูตฯ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าวด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ