สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ทำบุญแจกอาหารคนยากไร้ที่ Stockholms Stadmission เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ทำบุญแจกอาหารคนยากไร้ที่ Stockholms Stadmission เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 10,667 view

วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ ในโอกาสวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม สอท. ได้ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวทำบุญแจกอาหารคนยากไร้ที่ Stockholms Stadsmission ซึ่งเป็นองค์กรทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนยากไร้ในสวีเดนมากว่า ๑๖๕ ปี  คนที่มารับแจกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีเชื้อชาติต่างๆ ทั้งสวีดิช และอื่นๆ โดยอาหารที่ สอท. จัดเตรียมไปได้แก่ ข้าวเขียวหวานเนื้อผัดแห้ง ไก่ผัดพริกสด นม น้ำผลไม้ กล้วย ส้ม และคุ๊กกี้ธัญญพืช ทั้งนี้ สอท. ทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน         

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ