สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ การบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ การบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2565

| 6,366 view

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ การบริจาคโลหิต โดยนายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคนไทยในกรุงริยาดไปบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาล King Faisal Specialist Hospital and Research Centre กรุงริยาด เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ