สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย จัดงานเลี้ยงรับรองชุมชนไทย เนื่องในโอกาสวันชาติ เเละวันพ่อเเห่งชาติ ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย จัดงานเลี้ยงรับรองชุมชนไทย เนื่องในโอกาสวันชาติ เเละวันพ่อเเห่งชาติ ๒๕๖๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2565

| 6,427 view

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูตจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ เเละวันพ่อเเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่ชุมชนไทยในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 

ในการนี้ นายไพสิฐ บุญปาลิต อุปทูต ณ กรุงพริทอเรีย ได้เเสดงความขอบคุณสมาชิกชุมชนไทยทุกท่านที่เดินทางมาร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เเละพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งใช้โอกาสนี้ กล่าวถึงความสำคัญของการจัดงานวันชาติ ซึ่งเป็นโอกาสที่คนไทยจะได้ร่วมกันเเสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
 
ภายในพื้นที่จัดงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการชุด “เส้นทางแห่งความสุข” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ “ความสุขที่พ่อให้” ร่วมกับชุดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ ชุด “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทั้งสองพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานเพื่ออาณาประชาราษฎร์ 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ