สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

5 ธ.ค. 2563

794 view

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองชุมชนไทยในกรุงปักกิ่งและพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน ประกอบด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย พนักงานของรัฐ พร้อมคู่สมรส ภาคเอกชนไทยในจีน และคนไทยที่พำนักในกรุงปักกิ่งและพื้นที่ใกล้เคียง

_DSC8515 

WeChat_Image_20201205145727    WeChat_Image_20201205145237

 

เวลา 11.30 เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และผู้เข้าร่วมงานได้ยืนถวายความเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถวายราชสดุดีฯ และนำผู้เข้าร่วมงานชมวิดีทัศน์เทิดพระเกียรติ “เส้นทางแห่งความสุข” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย       

ในโอกาสสำคัญนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องรัตนไมตรี เพื่อให้ประชาชนชาวไทยในต่างประเทศได้รับทราบแนวพระราชดำริด้านการพัฒนา สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และเพื่อปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนก เพื่อสร้างความผาสุกสถาพรให้แก่อาณาประชาราษฎร์ใต้ร่มพระบารมี

 

WeChat_Image_20201205145509   WeChat_Image_20201205145321   WeChat_Image_20201205150619   WeChat_Image_20201205151742  

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงสินค้าและบริการของไทย การให้คำปรึกษา
ด้านการศึกษา การจัดเลี้ยงอาหารไทย การจัดกิจกรรมประดิษฐ์ยาดมและบุหงา ตลอดจนการให้บริการด้านกงสุล
ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน

 

WeChat_Image_20201205153241   WeChat_Image_20201205154303       1 2 3 4     _DSC8424_DSC8565  WeChat_Image_20201205170610 

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติออนไลน์บนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้คณะทูตานุทูตในกรุงปักกิ่งเข้าร่วมชมด้วย