สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ การบริจาคหนังสืออักษรเบรลล์ให้แก่ Assistance for Blind Children เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ การบริจาคหนังสืออักษรเบรลล์ให้แก่ Assistance for Blind Children เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2565

| 10,136 view

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายไกรโชค อรุณไพโรจน์กุล อุปทูตฯ ได้มอบสิ่งของบริจาคประกอบด้วยหนังสืออักษรเบรลล์ ขนม และน้ำผลไม้ให้แก่ Assistance for Blind Children เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เด็กพิการทางสายตาที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ Assistance for Blind Children เป็นองค์กรการกุศลที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เด็กพิการทางสายตาจากครอบครัวยากจนในบังกลาเทศ การบริจาคดังกล่าว ส่วนหนึ่งมาจากเงินบริจาคสมทบตามจิตศรัทธาของชุมชนไทยในบังกลาเทศ ทั้งนี้ มีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนชุมชนไทย ได้แก่ ผู้อำนวยการใหญ่ Center for Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP) ผู้แทนบริษัทซีพีบังกลาเทศ จำกัด และบริษัท Dhaka Elevated Expressway (FDEE) Co., Ltd. เข้าร่วมในพิธีมอบด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ