สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

5 ธ.ค. 2563

1,190 view

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ๓๐๐ ชุด และหน้ากากอนามัย ๓๐๐ ชิ้น ให้ผู้แทนโรงพยาบาล ๓ แห่ง ได้แก่ Bhaktapur District Hospital, Manamohan Cardiotherapic Vascular and Transplant Center และ Teaching Hospital

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ