สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 11,833 view

          สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. การจัดพิธีถวายพานพุ่ม พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก

            เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2563 ระหว่างเวลา 10.00-10.30 น. สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนายพีระวัฒน์ อัศวปรานี กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เป็นประธานในพิธีฯ และมีผู้เข้าร่วมงาน 18 คน ประกอบด้วย ขรก. จนท. สกญ. และทีม ปทท. 

            ลำดับพิธีเริ่มจาก ประธานในพิธีฯ ถวายความเคารพและถวายพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น นำ ขรก. ถวายบังคม 3 คำรบ และ จนท. หมอบกราบ หลังจากนั้น ประธานในพิธีฯ นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที

  1. การจัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล

            เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2563 ระหว่างเวลา 11.30-12.10 น. สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนานผู่ถัว เมืองเซี่ยเหมิน โดยกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เป็นประธานในพิธีฯ และมีผู้เข้าร่วมงาน 20 คน ประกอบด้วย ขรก. จนท. สกญ. และทีม ปทท. พร้อมคู่สมรส ลำดับงานเริ่มโดยประธานในพิธีฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น พระอาจารย์ซิน หราน พระพิธีกรรม ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์จากวัดหนานผู่ถัวรวม 9 รูป ประกอบพิธีทางศาสนาและสวดพระพุทธมนต์ประมาณ 20 นาที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

             ทั้งนี้ ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินทำบุญในนามของ สกญ. ให้แก่วัดหนานผู่ถัวเพื่อทำนุบำรุงวัดและสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนาของวัด

  1. งานเลี้ยงรับรอง

            เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ รร. Kempinski Hotel Xiamen โดยมีนายหลิน เจี้ยน รองนายกเทศมนตรีเมืองเซี่ยเหมิน เข้าร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศฝ่ายจีน ในโอกาสดังกล่าว มีผู้บริหารระดับสูงของจีน คณะกงสุลต่างประเทศ ภาคเอกชนไทยและจีน รวมทั้งสื่อมวลชนจีนเข้าร่วมงานรวม 99 คน

            กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน กล่าวเปิดงานโดยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของในหลวง ร.9 โดยเฉพาะความทรงจำของคนไทยรุ่นเก่าที่ยังจำภาพทรงตรากตรำพระวรกายในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนพื้นที่ทุรกันดารในประเทศเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกรไทยให้ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการวางรากฐานด้านสาธารณสุขอันส่งผลให้ไทยสามารถรับมือกับความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับการชมเชยจาก ผอ. ใหญ่ WHO และ UN

            นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติใน foyer หน้าห้องงานเลี้ยงรับรองของ รร. และระหว่างการรับประทานอาหารได้เลือกฉายวิดีทัศน์บางส่วนตามที่ได้รับจากกระทรวงฯ รวมทั้งบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (แผ่นซีดีเพลงพระราชนิพนธ์ฯ โดยวงดนตรีแจ๊สอเมริกันที่จัดทำขึ้นในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี) เพื่อแสดงถึงพระราชกรณียกิจนานัปการและพระอัจฉริยะภาพด้านดนตรีของพระองค์ท่าน ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบและประทับใจของผู้เข้าร่วมงาน

            ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงานภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามแนวทางของรัฐบาลเมืองเซี่ยเหมิน โดยลดจำนวนแขกเชิญให้เหมาะสมกับการรักษาระยะห่างทางสังคม

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ