สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

5 ธ.ค. 2563

601 view

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 - 20.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม Niccolo นครเฉิงตู โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 220 คน ประกอบด้วยแขกเกียรติยศฝ่ายจีน ได้แก่ (1) นายเฉิน ฟ่าง รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมือง มณฑลเสฉวน (2) นายหาน อี้ รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมือง นครเฉิงตู และ (3) นายถัง เหวิน รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศ นครฉงชิ่ง รวมทั้งคณะกงสุลต่างประเทศ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาของจีน ภาคเอกชนและชุมชนชาวไทยในมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่ง
ในโอกาสดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เผยแพร่วีดิทัศน์ “เส้นทางแห่งความสุข (Passage of Happiness)” และวีดิทัศน์ความสัมพันธ์ไทย - จีน และประเทศไทยในปัจจุบัน ตลอดจนเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร         มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๒ เพลง (เพลงในดวงใจนิรันดร์ และเพลงคำหวาน) มาบรรเลงภายในงานเลี้ยงรับรอง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ