สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 6,205 view

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู นำโดยนางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนไทยในมณฑลเสฉวน ได้จัดกิจกรรม
จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดยิ่งเทียน (应天寺) เขตซวงหลิว นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ