สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 11,114 view

  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ประกอบด้วยพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงเช้าที่วัดกวนอินฉานซื่อ นครหนานหนิง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายบังคมและพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในช่วงบ่ายของวันเดียวกันที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ครอบครัว และชาวไทยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยความจงรักภักดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ