สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 10,713 view

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พร้อมภริยา ข้าราชการ และลูกจ้างท้องถิ่น (จำนวนจำกัดตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid - 19 ของรัฐไบเอิร์น) ได้เดินทางเยือนสมาคมเพื่อการกุศล Bahnhofsmission ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะกุศลให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้บริเวณสถานีรถไฟนครมิวนิก เพื่อมอบสิ่งของบริจาค เช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายฤดูหนาวทั้งชายและหญิง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย หน้ากากอนามัย รวมทั้งอาหารปรุงสุกและเครื่องดื่มให้แก่สมาคมฯ เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้หลมกหลายสัญชาติที่ไร้ที่พึ่งพิงในนครมิวนิก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ