กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8,657 view

          เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และหลังจากนั้นได้จัดพิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีกงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ และ ทีมประเทศไทยในฮ่องกง พร้อมคู่สมรส เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
          กงสุลใหญ่ฯ นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยมีพระครูอดุลธรรมาจารย์ เจ้าอาวาส วัดพุทธธรรมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ รวม ๓ รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ถวายพานพุ่ม และนำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ถวายบังคมพร้อมกัน และได้ร่วมกันจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ